En läsande klass

En läsande klass

Martin Widmark, som är den mest lästa barn- och ungdomsförfattaren idag, satsar just nu tid och engagemang i en stiftelse under namnet En läsande klass.
I stiftelsen arbetar för närvarande fem lärare med att utarbeta ett material som ska hjälpa lärare på låg och mellanstadiet att arbeta med läsning. Materialet kommer att skickas ut till alla skolor strax innan världsbokdagen den 23 april 2014. Det kommer att vara gratis och texterna fria att använda. UR är också inkopplade och kommer att spela in åtta instruktionsfilmer. Projektet stöds av samtliga svenska bokförlag, lärarförbunden och Unicef.
Vilken fantastisk gåva!

Martin Widmark som har varit i mer än 1000 klassrum säger att “I klasser där man läser mår man bra”. I klasser där man arbetar med läsning och texter vågar man vara sig själv i större utsträckning. Och där vågar man ställa frågor.
I en sådan klass vill jag ha mina egna barn, säger han vidare.
Hjärnforskare Martin Ingvar stöder detta och hävdar att hjärnan utvecklas mer om man läser. Det finns det forskningsbelägg på.
Bra rutet!!

Ett svar på ”En läsande klass

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *