Årets skolbibliotek

Årets skolbibliotek

Priset för Årets skolbibliotek går till Norra Fäladens skolområde, det är Nationella skolbiblioteksgruppen som varje år utser en vinnare bland skolbibliotek.
Juryn motiverar valet så här

Norra Fäladens skolbibliotek har en pedagogisk verksamhet som präglas av ett väl utvecklat samarbete, både inom den egna organisationen och tillsammans med folkbiblioteken i kommunen. De fem skolbiblioteken har en gemensam handlingsplan med konkreta och tydliga mål där läsfrämjande och informationssökning pågår under hela skoltiden. Skolledningens engagemang innebär ett betydande stöd för det långsiktiga arbetet med att utveckla skolbiblioteken. Bibliotekarierna är en naturlig del av skolornas arbetslag och har en central roll i elevernas lärande. Norra Fäladens modell för samarbete kan vara en inspiration för andra när skollagens intentioner om alla elevers tillgång till skolbibliotek ska fullföljas.

Nationella skolbibliotekssgruppens hemsida hittar du här,

Det är faktiskt många skolbibliotek i skåne som fått utmärkelsen Årets skolbibliotek, och här i Kävlinge har vi ju Skönadalskolan som fick priset för några år sedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *