Att arbeta med skolans värdegrund

Att arbeta med skolans värdegrund

För ett tag sedan fick jag ett mail från Sandra
Kristiansson, en av lärarna på mellanstadiet på Skönadalsskolan. Hon upplevde
att i en av klasserna som hon undervisar i fanns negativa åsikter kring
nyanlända.
Sandra har tidigare arbetat med förintelsen och andra
världskriget genom att högläsa Camilla Lagerqvists, Uppdraget och de var även
och såg Krigshemligheter som skolbio. I klassen var de överens om att det som
skedde under andra världskriget var hemskt men att kunna se att människor idag
lever under liknande förhållanden var inte självklart. Hade jag någon idé om
böcker eller texter som klassen kunde arbeta med?
Jag plockade fram tidningstexter av olika slag och även en
del böcker. Det som klassen kom att arbeta med var texter ur Kamratposten och
Lyckoslanten där barn och ungdomars berättelser om sin flykt skildras. De
tittade på bilder från Syrien innan kriget och hur det ser ut nu. De arbetade
enskilt med läsloggar á la En läsande klass men hade även många gruppdiskussioner.
De såg även dokumentären Ensamkommande flyktingbarn från UR.  Sandra högläste några noveller ur Monica Zaks
bok Dogboy är död. Alla noveller skildrar människor som lever eller levt under
fruktansvärda förhållanden och tvingats fly till Sverige. Varje novell
efterföljdes av sammanfattande diskussioner i par och sedan i helklass. De
diskuterade även medias bild av flyktingsituationen och hur den har använts i
det politiska valet.  De använde även
Rädda Barnens sida Livets Lotteri där en tydligt kan se hur liten chans en
har att födas i just Sverige och vad det medför att bli född i vissa andra
länder. Arbetet
avslutades med uppgifter ur lärarhandledningen till Om det var krig i Norden. (Se
vår webbplats där vi samlat lärarhandledningar, egna och andras. ) Som handledningen föreslår började de med att lyssna till sången Flykten från
Sverige
med Loke Nyberg. Eleverna blev djupt berörda och några grät öppet. Det
blev en intressant diskussion kring vad ex musik kan förstärka. Hur propaganda
medvetet spelar på våra känslor. Sångtexten skildrar ett hemskt öde men så gör
även flera av texterna i Zaks bok.  Under
arbetets gång fick de reflektera kring vilket land de själva skulle fly till om
det blev krig här, vilka saker de skulle ta med sig och vad det är som gör
Sverige till deras hemland.
Nu är arbetet avslutat och snart börjar sommarlovet. Är nu
alla elever i klassen mer förstående vad gäller flyktingar? Nej så är det inte,
några har säkert bytt ståndpunkt men alla har en djupare insikt och har fått en
större kunskap i frågan.
Det här är frågor som vi behöver arbeta med även tillsammans
med de yngre barnen i skolan.
Sveriges radio har ett tema som heter Min flykt där barn i
olika åldrar berättar om sin flykt och hur livet ter sig nu. Där finns även ett
antal böcker om flykt att lyssna till.

Jag har tipsat om böcker i ämnet tidigare  HÄR och HÄR på bubbel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *