Biblioteket i skollagen

Biblioteket i skollagen

I den nya skollagen som antogs i slutet av juni står det i andra kapitlet, 36 § “Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.” (Min kursivering. Läs mer här) Det är det enda som står i lagen om skolbibliotek, såvitt jag vet.

Jag måste erkänna att jag inte engagerat mig speciellt mycket i debatten som förts kring att regleringen av skolornas bibliotek gått från en tandlös formulering till en annan. Ingenting i den nya lagen förpliktigar egentligen till någonting. Men jag önskar verkligen att det stått någonting om lokaler, personal och material/medier som faktiskt ställer krav på politiker och rektorer. Just nu är jag bara väldigt glad att jag jobbar i en kommun som satsat på skolbibliotek. Vi skolbibliotekarier finns på alla 11 kommunala grundskolor i kommunen, i lite olika stor utsträckning, och från och med hösten har alla dessa skolor egna bibliotekslokaler. “Mitt” bibliotek på Lackalängaksolan kommer dessutom att bli större när det gamla köket i rummet intill nu ska rivas ut och väggarna fyllas med bokhyllor istället för köksskåp. Imorgon ska jag dit och titta. Spännande!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *