Boksamtal

Boksamtal

I denna vecka kör vi igång årets “Boksamtal” med fyra klasser i nian. Det brukar vara ett mycket lyckat projekt, hoppas det blir lika bra i år.

Vi använder oss av en välkänd Boksamtalsmodell där eleverna får olika roller till de olika samtalen. Rollerna är:

1) Diskussionsledare. Ledaren presenterar en händelse från veckans lästa stycke och fördelar ordet.
2) Miljö- och tidsgranskare. Granska berättelsens miljö. I vilken tidsordning berättas berättelsen?
3) Frågeställare. Formulera två frågor till texten. Besvara frågorna själv också.
4) Persongranskare. Välj ut en karaktär i boken och granska hen lite närmare.
5) Skribent. Skriv en dagboksanteckning eller en “jag är dikt”
6) Citatmästare. Hitta två eller fler citat från texten och beskriv dina tankar om dessa citat.

Läraren delar in eleverna i grupper på 5-6 personer där alla elever läser samma bok. Eleverna har olika roller till olika veckor, samtalen spelas in och de lämnar också in en skriftlig del till läraren varje vecka. Böckerna är sidindelade i lässchema, där ett visst antal sidor ska vara lästa till varje vecka. Det är dessa sidor som eleverna kopplar sina veckouppgifter till och som veckans boksamtal handlar om. När boksamtalen är slut kommer eleverna att ha haft alla roller.

Samtalen brukar bli så bra! Eleverna har blivit “upplärda” på modellen eftersom de varit med om den både i sjuan och åttan. I nian vet de precis vad som förväntas av dem och diskussionerna brukar befinna sig på en hög nivå. Läraren och jag sitter med i grupperna, det är så intressant och kul att lyssna på elevernas diskussioner. Eleverna lyssnar också på varandra på ett mycket bra sätt och hakar i varandra så att det blir flyt i samtalet. Många intressanta frågor lyfts och diskuteras.

I år har vi med dessa böcker till “Boksamtalen”:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *