Debatt om skolbibliotek

Debatt om skolbibliotek

Det pågår en debatt om skolbibliotek i Sverige just nu. Detta med anledning av att det i den nya skollagen står att alla Sveriges skolor ska ha tillgång till ett skolbibliotek.

Ur skollagen: “Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska vidare ha till-gång till skolbibliotek.”

Men vad menas då med att ha tillgång till ett skolbibliotek? Är det att ha ett rum på skolan med böcker? Är det att en gång i veckan schemalägga ett besök på folkbiblioteket? Eller är det att ha en skolbiblioteksverksamhet som innefattar böcker, annan media, informationssökning mm på skolan med en skolbibliotekarie som aktivt arbetar tillsammans med pedagogerna?

Om detta pratade man på kulturnytt i morse.
Lyssna HÄR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *