Informationssökning

Informationssökning

I denna vecka har jag tillsammans med SO-läraren haft
informationssökningspass i alla sjuor på Tolvåkerskolan. I samband med temat
Folkslag/Naturreligioner pratar vi om bra frågeställningar (det allra
viktigaste när man ska söka information), bra söksidor (där pratar vi om ne och
wikipedia för att sedan ta oss vidare till olika sökträffar via google) och om
att vara källkritisk. Vad ska man tänka på när man kommer in på en sida på
nätet? Är sidan uppdaterad, Går det att kontakta den som har skrivit? Vem
ligger bakom sidan? När man pratar om källkritik kommer man oftast in på
intressanta diskussioner med eleverna om vilken information man kan lita på och
varför och vad som är syftet med olika söksidor.


Dessa lektioner känns mycket viktiga! Vi märker att eleverna
har gått igenom en del på mellanstadiet men det är mycket olika nivå på deras
kunskaper om informationssökning och källkritik. Att bli en bra
informationssökare och en källkritisk människa blir man inte heller med en gång.
Där behöver eleverna tränas mycket och ofta och vi pedagoger behöver ständigt hjälpa
till, visa och lyfta olika exempel för att få med oss alla.

På vår webbplats har vi gjort en ”informationssökningssida”
med bra söklänkar och lite kom ihåg över vad man ska tänka på när man är
källkritisk.

På den nya sajten MIK-rummet finns också mycket bra att läsa
och öva sig på och det handlar om unga och medieanvändande. Här kommer du
direkt till deras sidor om ”Finna, analysera & kritiskt granska information”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *