Browsed by
Etikett: läsförståelse

Läsprojekt åk 4

Läsprojekt åk 4

Detta läsåret så har åk 4 på Rinnebäcksskolan startat ett läsprojekt för att öka läsförståelsen hos eleverna. Lärarna upplever att många elever är goda tekniska läsare, men har svårare för att läsa det som står mellan och bakom texten, och blev sugna på att arbeta mer aktivt med läsning under hela mellanstadiet nu när de får nya elever i fyran.

Vi bestämde oss för att utgå ifrån Nypon förlags böcker, eftersom att de tillhandahåller gratis arbetsmaterial till sina böcker, som går att skriva ut. Jag reserverade olika titlar av Nypons utgivning och fördelade dem i klassrummen så att det finns gott om böcker i klassrummet att välja på. Eleven väljer en bok, läser och arbetar med den på djupet, och när den är klar så väljer man en annan bok. Genom att använda arbetsmaterialet så tränas eleverna i förmågan att inte bara läsa tekniskt utan också att läsa mellan och bortom raderna. Förhoppningsvis så automatiseras den förmågan så att eleverna har med sig den förmågan i sin framtida läsning!

Två plastbackar som fylls med böcker från Nypon förlag inklusive elevmaterial
PIRLS 2016

PIRLS 2016

Idag presenterades resultatet av den senaste PIRLS-studien som undersöker läsförmåga och läsförståelse i årskurs 4. Studien genomförs vart femte år och har hittills gjorts fyra gånger. Efter att ha sjunkit både 2006 och 2011 så var 2016 års resultat tillbaka på ungefär samma siffror som första gången 2001, vilket är väldigt glädjande. Det tyder ju på att fler lärare och föräldrar arbetar aktivt med läsningen tillsammans med sina elever/barn. 
Tyvärr verkar inte intresset för läsning ha ökat. Färre elever svarar i undersökningar att de gillar att läsa. Och intresset för läsning spelar såklart roll för vilka resultat eleverna får. Läsälskarna får markant bättre resultat än de läsovilliga. Det är också, precis som tidigare år, skillnad mellan flickors och pojkars resultat, till flickornas fördel. Det visar sig dessutom att socioekonomisk bakgrund fortfarande spelar stor roll för vilket resultat eleven får.

Läs (om) rapporten på Skolverket.