“Men skall du inte låna en riktig bok”?

“Men skall du inte låna en riktig bok”?

Om faktaboken, som eftersatt kunskapskälla.

Under LitteraLund, Sveriges största barn-och ungdomslitteraturfestival, tyckte jag att ett av de mest intressanta föredragen var diskussionen mellan författarna Bengt Erik Engholm och Sara Sheppard. De slog ett slag för faktaboken, som kunskaps och glädjekälla.

“Faktaboken är eftersatt som kunskapskälla i skolan, istället söker många elever okritiskt på nätet.”Detta menar nätverket GLÄFS , Gruppen för Läsning av Facklitteratur i Skolan, där bl a Bengt Erik Engholm ingår.

Bengt Erik och Sara berättar hur processen går till, när en ny faktabok får liv. Hur väljer man ämnen t ex?Jo utifrån nyfikenhet. Allt de skrivit har kommit till utav intresse och nyfikenhet. Därför har det blivit så många olika böcker för Bengt Erik. Han senaste bok handlar om korpar och andra böcker har handlat om fakirer, havsvidunder och snor, för att bara nämna några.

Sara blev inspirerad av en utställning om dinosaurier, där hon kände att det var hon och femåringarna, som ställde frågor. Senare blev det boken Dino Deluxe. Sara har också skrivit om hajar och mystiska platser på jorden. Dessutom illustrerar hon sina böcker själv.

Som faktaboksförfattare bevakar man forskning, söker fakta, väljer ut material ur källorna. Sättet att arbeta med en faktabok kan med fördel användas även i skolan, då man arbetar med en faktatext.

Läsningen är ju inte fokuserad enbart till ämnet svenska, utan läsa bör man göra i alla ämnen.

Underskatta inte kraften i att läsa en faktabok!

Monica Staub Halling samtalar med Bengt Erik Engholm och Sara Sheppard om faktaböcker.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.