Omslagets betydelse

Omslagets betydelse

Det finns ett par saker som jag upplever är väldigt avgörande när elever väljer böcker. Bokens omfång är en, en del elever väljer bort böcker som är för tjocka, medan andra alltid väljer böcker med många sidor.

En annan mycket viktig aspekt för många elever, och även vuxna, är bokens omslag. När du väl valt vilket omfång på boken du vill ha, så är omslaget nästa intryck. Det är då nu det avgörs om en ens vänder på boken för att läsa på baksidan vad boken handlar om!

Som skolbibliotekarie ser jag detta i min vardag hela tiden. Givetvis är det så att olika elever dras till olika sorters omslag, men böcker som i princip alltid väljs bort är när eleven upplever att omslaget signalerar att boken är för yngre barn. Det gör att jag i min tur kanske avstår från att köpa in böcker med en spännande berättelse, för att jag vet att de inte kommer att lånas ut.

Jag hoppas att de som väljer bokomslaget är medvetna om hur stor påverkan det har på om barn och unga läsare väljer boken eller ej. Under mina år i skolbibliotek så har jag sett några exempel på att omslaget ändrats när boken trycks igen. Då blir det väldigt tydligt! En titel, som är väldigt spännande, lånades knappt ut med sitt första omslag, trots idogt tipsande från mig! När boken gick i nytryck, med nytt omslag, så ändrades det. Dock ville eleverna inte ha den upplagan jag redan hade, med det gamla omslaget, trots att jag bedyrade att innehåller var identiskt!

Är detta något som fler än jag funderat över? Hur förhåller du dig till inköp av böcker där du funderar på om de kommer att lånas ut pga omslaget?

Bild på ett fantasidjur som står på en bokhög och sträcker sig mot stjärnor
BIld av Piyapong Saydaung från Pixabay

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *