Skolbibliotek i världsklass

Skolbibliotek i världsklass

I går presenterade fackförbundet DIK listan på vilka skolbibliotek i Sverige som fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass.

Det är två skolbibliotek från Kävlinge kommun som är med på listan denna gången, det gäller Tolvåkerskolan och Rinnebäckskolan. HURRA!

Skolbibliotek från Kävlinge har funnits med på DIK´s “världsklasslista” sedan 2016. Det är fem skolbibliotek som har fått utmärkelsen en eller flera gånger under dessa år. Vi har fina skolbibliotek med bra skolbiblioteksverksamhet på alla våra skolor men fem av dem (nästan hälften av våra elva skolbibliotek) har alltså under åren prisats för en extra stabil, genomtänkt och strukturerad skolbiblioteksverksamhet. 

Ungdomars källkritiska förmåga och läsförmåga debatteras ständigt i Sverige. Att ett skolbibliotek med utbildad bibliotekarie, spelar roll och gör en skillnad för elevers förhållande till läsning och källkritisk förhållningssätt vet vi vid det här laget.

Kävlinge kommun har skolbibliotek på alla kommunens skolor och är en av de kommuner i Sverige som, procentuellt sett, har flest skolbibliotek som fått utmärkelsen “Skolbibliotek i världsklass”

Hur kommer det sig då att Kävlinge ligger så bra till vad det gäller skolbibliotek?

Jo, redan 2004 tog Bildningsnämnden i Kävlinge kommun ett politiskt beslut om att det ska finnas ett bemannat skolbibliotek på alla kommunens skolor. Det anställdes utbildade bibliotekarier vars uppdrag var att arbeta pedagogiskt och nära lärarna ute på skolorna men också att samarbeta med de andra skolbibliotekarierna i kommunen. Ett utvecklingsarbete i skolbiblioteken påbörjades där vårt gemensamma skolbiblioteksteam har varit en viktig del. 

Efter den första storsatsningen på skolbiblioteken har kommunen eller enskilda skolor under åren gjort ytterligare satsningar. Till exempel har antalet bibliotekarier på skolbiblioteken ökat från fem till sju stycken. En ökning med 40%! Och förra året gav politikerna ett extra bildningsanslag till Kävlinges skolbibliotek. Pengarna användes för inköp av böcker i klassuppsättningar till skolorna. Anslaget resulterade i att vi köpte in många nya titlar i klassuppsättning, att lägga till den omfångsrika bokpool av klassuppsättningar som vi redan har i kommunen.

I januari 2021 presenterade Gustav Fridolin SOU-rapporten; Skolbibliotek för bildning och utbildning. Rapportens viktigaste förslag är att det ska finnas bemannad skolbiblioteksverksamhet på varje skola och att skolbiblioteken ska knytas närmare skolans pedagogiska arbete.

Vi ser fram emot att alla Sveriges kommuner inom kort börjar ta de steg som Kävlinge kommun påbörjade för många år sedan nu. 

Skolbibliotek gör skillnad och alla skolelever har rätt till ett riktigt bra, inspirerande och välfungerande skolbibliotek! 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *